Radosław Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta powstała w 2004 r., jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Właściciel firmy – Radosław Bombik – zajmuje się księgowością od 1993 r., zaś badaniem sprawozdań finansowych od 1997 r., uzyskał certyfikat biegłego rewidenta (legitymacja numer 10737) nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Certyfikat ten jest najwyższym dowodem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

W swojej historii Radosław Bombik przeprowadzał audyty (w tym badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych) wielu przedsiębiorstw i instytucji takich jak fundacje, stowarzyszenia.

Od 2002 r. Radosław Bombik jest ekspertem prowadzącym na zlecenie Komisji Europejskiej badania wykorzystania środków unijnych.

Zapraszając Państwa do współpracy zapewniamy wysoką jakość usług, rzetelność i terminowość.

Top